درایور ها

درایورها

دانلود درایور های محصولات

پس از خرید هر سیستم رایانه ای و راه اندازی آن بای درایورهای آن را نیز نصب نمود. تقریبا تمامی درایورها نیاز به نصب آخرین ورژن را دارا می باشند. در این بخش آخرین درایورهای مرتبت با سیستم خود را می توانید دانلود کرده و از سیستم به روز خود لذت ببرید.

1. درایور گرافیک Nvidia

درایور گرافیک Nvidia

تاریخ بروزرسانی : 1400/6/3

ورژن : 471.96

2. دانلود درایور مادربورد H81

دانلود درایور LAN

تاریخ بروزرسانی : 2016/04/07

ورژن : 7.92.115

دانلود درایور Chipset

تاریخ بروزرسانی : 2016/05/08

ورژن : 11.0.0.1172

دانلود درایور Audio

تاریخ بروزرسانی : 2021/03/02 

ورژن : 6.0.9050.1

دانلود درایور VGA Drivers

تاریخ بروزرسانی : 2016/05/08 

ورژن : 20.19.15.4377

2. دانلود درایور مادربورد ASUS H310

ASUS

دانلود درایور LAN

تاریخ بروزرسانی : 2019/08/01 

ورژن : 10.35.510.2019

دانلود درایور Chipset

تاریخ بروزرسانی : 2019/08/06

ورژن : 1914.12.0.1256

دانلود درایور Audio

تاریخ بروزرسانی : 2021/03/02

ورژن :  6.0.9050.1

دانلود درایور VGA Drivers

تاریخ بروزرسانی : 2021/03/02

ورژن : 26.20.100.6952

پست های مرتبط